dsc 122121 stycznia 2018 r. w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku spotkały się wszystkie Panie zrzeszone w kołach Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Żelechlinek. Organizatorem IX Spotkania Noworocznego był Gminny Dom Kultury w Żelechlinku. Jak co roku połączone ono było z wystawą zdjęć pt. „Podsumowanie Roku Kultury 2017”. W spotkaniu udział wzięło 10 Kół Gospodyń Wiejskich i osoby aktywnie działające na terenie Gminy Żelechlinek oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Żelechlinek Bogdan Kaczmarek, wraz z małżonką, Proboszcz Parafii Żelechlinek – Ks. Marek Kania, Przewodnicząca Rady Gminy Żelechlinek – Mirosława Pasik, Sekretarz Gminy Aneta Michniewska, Skarbnik Gminy Jadwiga Kaczmarek. Uroczystego otwarcia spotkania i powitania zaproszonych gości dokonała Dyrektor GDK w Żelechlinku Grażyna Susik. Po powitaniu i życzeniach noworocznych nastąpiła prezentacja programu artystycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży działających w Kole Teatralnym przy GDK.

dscf2356W dniu 15 grudnia 2017 r. w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego odbyło się podsumowanie projektu pt. „Plastyka papierowa i obrzędowa regionów rawsko – opoczyńskiego i piotrkowsko – brzezińskiego”. Projekt realizowało Stowarzyszenie Twórców Ludowych oddział w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim przy współfinansowaniu Powiatu Tomaszowskiego. Głównym celem projektu była organizacja warsztatów i konkursu dla mieszkańców powiatu. Projekt miał na celu przekazanie wiedzy członkom społeczności lokalnej dziesięciu gmin powiatu tomaszowskiego na temat autentycznych, tradycyjnych ozdób papierowych i obrzędowych. Projekt zakładał również popularyzację i upowszechnianie rękodzieła artystycznego oraz integrację społeczną mieszkańców wsi, umacnianie więzi między pokoleniami. Zajęcia odbywały się w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, koordynował je Michał Pająk – etnolog z Muzeum w Tomaszowie Maz. Na projekt składał się cykl warsztatów z bibułkarstwa, technik wycinanki i wykonywania pająków oraz pisania pisanek.

 

 

zyczenia

dsc 0929

Święta Bożego Narodzenia są najbardziej oczekiwanym i radosnym wydarzeniem każdego roku, na które wszyscy bez względu na wiek czekamy. Stało się już tradycją w naszej gminie, że w tym wyjątkowym czasie oczekiwania na narodzenie Dzieciątka, zwracamy swoją uwagę na najstarszych mieszkańców naszej gminy. Z myślą właśnie o nich narodziła się przed wielu laty inicjatywa organizacji spotkań wigilijnych dla Seniorów.
Tegoroczne spotkanie wigilijne odbyło się w dniu 17 grudnia 2017 r. w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku. W uroczystości udział wzięło ok. 70 osób w tym osoby starsze, członkowie Klubu Seniora działającego przy GDK, przedstawiciele samorządów, lokalni przedsiębiorcy oraz dzieci i młodzież. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak oraz Proboszcz Parafii w Żelechlinku ks. Marek Kania. W spotkaniu wigilijnym, jak co roku uczestniczyli lokalni samorządowcy na czele z Wójtem Gminy Bogdanem Kaczmarkiem. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Rady Gminy Żelechlinek, Prezes OSP w Żelechlinku Andrzej Dziedzianowicz oraz Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Żelechlinku Stanisław Kaszewski. Lokalnych przedsiębiorców, wspierających niezmiennie od 15 lat spotkania wigilijne, reprezentowali Teresa Tołżewska i Rafał Skorzycki.